Tècnic mitjà (ciències químiques)

 • Fa 9 dies
 • Illes Balears, Espanya
 • 10367

Número de places

1

Horari

Jornada completa, de dilluns a divendres, en horari de matí

Tipus de contracte

Durada determinada a temps complet

Salari

28.000 €-39.000 €

Sector

Educació

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

Servei/Unitat: Serveis Cientificotècnics
Forma de provisió: Nomenament com a funcionari interí
Data de publicació: del 18 al 26 de gener de 2023

PERFIL DE LA PLAÇA QUE S’HA D’OCUPAR
Categoria/escala: Tècnic mitjà, subgrup A2, nivell 22
Data d’inici del nomenament/contracte: 01/02/2023
Motiu: Cobrir de forma temporal i no definitiva llocs vacants, mentre no siguin proveïts per
funcionaris de carrera
Jornada: Jornada completa, de dilluns a divendres, en horari de matí

Tasques que s’han de realitzar:
Les tasques es desenvoluparan al biobanc de càlculs renals de la UIB (BICUIB), recentment creat.
Les seves funcions són les generals dels biobancs i les específiques per un biobanc de càlculs
renals.
Es detallen a continuació les principals tasques del lloc de treball:
1. Donar suport a la Direcció científica del BICUIB en la realització del registre d’activitats i altres
procediments associats al funcionament del BICUIB.
2. Gestió de mostres per garantir la qualitat, seguretat i traçabilitat de dades i mostres
emmagatzemades.
3. Gestió de documents associats a la donació de mostres al BICUIB.
4. Control i maneig del programa de gestió del BICUIB.
5. Implementació dels procediments normalitzats de treball (PNTs) del BICUIB i suport per la seva
actualització.

Observacions

Important: Es tindran en compte els currículums presentats abans de les 23.59 hores del dia 26 de
gener.

Idiomes

 • Català - C1 - Requerit

Estudis obligatoris

 • Bioquímica
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències. Químiques
 • Química
 • Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
 • Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química
 • Màster Universitari de Química Orgànica Experimental i Industrial
 • Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química
 • Programa de doctorat de Química
 • Programa de doctorat en Química
 • Programa de doctorat interuniversitari de Química Teòrica
 • Programa de doctorat Química Orgànica en la Indústria Quimicofarmacèutica