Tècnic/a titulat/ada d'Atenció integral i promoció comunitaria

  • Fa 1 mes
  • Illes Balears, Espanya
  • 10229

Número de places

2

Horari

Flexibilitat horaria

Tipus de contracte

Indefinit a temps complet

Salari

21.000 €-27.000 €

Àrea funcional

Altres

Descripció del lloc

- Detecció de persones amb problemàtica de salut mental, aïllades i/o no ateses a serveis de la xarxa de salut mental
- Creació de vincle amb la persona iniciant així el seu procés de rehabilitació psicosocial
- Potenciació d’habilitats bàsiques que permetin l’estabilitat personal i l’evolució personal cap a la incorporació a serveis especialitzats i la inclusió social
- Facilitació de la persona a la xarxa social i sanitària de serveis de salut mental
- Afavorir la integració social en el seu entorn i la generació de xarxes de suport
- Contribució al desenvolupament de projectes de vida a través del seu Pla de treball garantint que la pròpia persona és la
protagonista.
- Planificar, impartir i avaluar sessions individuals i grupals
- Actuació dins l’àmbit familiar.
- Derivació, seguiment i coordinació amb professionals de serveis socials i de salut
- Derivació, seguiment i coordinació amb professionals de recursos de la comunitat (formatius, laborals, etc.)
- Prevenir i intervenir davant situacions de discriminació i estigma social amb recursos de l’entorn
- Participar en la planificació i avaluació del servei
- Dur actualitzada la base de dades i els registres i documentació pròpia de l’expedient
- Fomentar el coneixement del servei entre els diferents agents socials
- Vetllar per l'acompliment dels procediments i documents del Sistema de Qualitat
- Mantenir reunions de seguiment amb l’equip del servei

Estudis obligatoris

  • Psicologia
  • Treball Social
  • Educació Social

Requisits obligatoria

  • Cotxe propi
  • Carnet de conduir